♦♦ معرفي مدیریت آزمایشگاه کنترل موادغذايي،آرایشی و بهداشتي :

 
 مدير آزمایشگاه کنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي :
 
 دكتر محمدرضا محمديان

 تلفن:  37634020-051         

 پست الكترونيك:  MohamadianMR[at]mums.ac.ir
 معاون :
 
 مهندس گلناز یزدانیان

 تلفن:  37634007-051          داخلی : 9068

 پست الكترونيك:  YazdanianG1[at]mums.ac.ir

 تماس با ما :

 تلفن:  37634020-051
          
 نمابر : 37634020-051

پست الكترونيك:  fda.fLc[at]mums.ac.ir
 

◊◊◊ ساختار سازمانی مدیریت آزمایشگاه کنترل موادغذایی،آرایشی و بهداشتی :

مدیریت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي استان خراسان در سال  1351  تاسيس گرديد. پس از مدتي اين اداره به عنوان آزمايشگاه منطقه اي شمال شرق كشور بوسيله اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو كشور معرفي گرديد كه استانهاي سيستان و بلوچستان، سمنان و گلستان را تحت پوشش قرار مي دهد و به عنوان آزمايشگاه سطح يك رتبه بندي شده است. اين اداره در فضايي معادل 550 مترمربع و با تعداد 21 پرسنل رسمي، پيماني وقراردادي و 6 نيروي مشمول قانون خدمت پزشكان در مقاطع دكترا، فوق ليسانس، ليسانس و فوق ديپلم در رشته هاي داروسازي، دامپزشكي، شيمي، تغذيه، صنايع غذايي، زيست شناسي، علوم آزمايشگاهي، بهداشت و كامپيوتر، زير نظر معاون غذا و دارو دانشگاه در زمينه كنترل بهداشت و سلامت مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي فعاليت دارد و وظيفه کنترل مواد اوليه مورد مصرف در صنايع غذايي و مواد غذايي فرآوري شده در کليه مراحل توليد، عرضه و توزيع و نمونه هاي وارداتي و صادراتي را از طريق انجام آزمونهاي ارگانولپتيکي، فيزيکي، شيميايي، ميکروبي و سم شناسي بر اساس استانداردهاي موجود بر عهده دارد.