معرفی اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل و شیرخشک :

 

 رئیس اداره تحقیق و توسعه :

 دکتر سید علیرضا رضائی خراسانی

 تلفن:  38763915 -051 
 داخلی : -              

 پست الكترونيك:

 RezaeeAR[at]mums.ac.ir

  معاون :

 

 تلفن:  38763915 -051  
 داخلی : -            

 پست الكترونيك: 

 RezaeeAR[at]mums.ac.ir

 تماس با ما :

 
 پست الكترونيك:    RezaeeAR[at]mums.ac.ir

 تلفن:  38763915 -051             داخلی : -        

♦♦ اطلاعیه ها ♦♦

♦♦ ضوابط / بخشنامه ها ♦♦

♦♦ همکاران اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی،سنتی،مکمل:

نام و نام خانوادگی   تلفن مستقیم
داخلی پست الکترونیک
دکتر الهام نیکخواه

051-38763915

-

NikkhahE1[at]mums.ac.ir

دکتر محمدرضا زیرک

051-38049070

-

ZirakMR[at]mums.ac.ir

 
مهندس محمد حیدریان

051-38763915

-

HeidarianM2[at]mums.ac.ir