معاونت غذا و دارو> معرفی معاون غذا و دارو

 

     

♦♦

دکتر ناصر وحدتی

*  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
* استاد گروه فارماكودينامي و سم شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
* پست الکترونیک : VahdatiN[at]mums.ac.ir
** تحصیلات:
* كسب مدرك دكتراي عمومي داروسازي: 1363
*
تحصيل در دوره PhD رشته سم شناسي،دانشكده علوم بيوشيميايي و زيستي دانشگاه Surrey،شهر گيلفورد انگلستان 1380 - 1367
*
كسب دكتراي تخصصي (PhD)در سم شناسي از دانشگاه ساري: 1380

** گرایش های تحقیقاتی:
*
سنجش سميت و پلي مورفيسم متابوليكي

** سوابق برتر اجرایی و آموزشی:
 
 معاون غذا و دارو دانشگاه: 1390 - 1384
*
 مدیر داروخانه های آموزشی و بیمارستانی دانشگاه
*
 مدير گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي مشهد: 1384- 1383
*
 مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد: 1382 - 1381
*
 مدير داروخانه شبانه روزي و مركز اطلاعات دارويي 22 بهمن: 1376- 1374
*
 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد: 1375- 1369
*
 معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد1375 - 1369
*
عضو هيئت علمي و اجرايي سومين كنگره ملي سم شناسي و اولين كارگاه بين المللي مراكز اطلاعات مسمومين: 1372


♦♦ شرح وظایف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد :
* نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید،توزیع و نگهداری مواد داروئی،غذائی آرایشی و بهداشتی
* بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی،آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی
* نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی،آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی
* بررسی روش های نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی،آشامیدنی،بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور
* جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی،خوردنی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
* نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین استعمال رنگ های مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحیت کمی و کیفی
* نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی داروئی و بهداشتی
* نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی،خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سطح استان
* نظارت بر امور داروئی داروخانه های استان
* کنترل و ارزشیابی فعالیت های آزمایشگاه های داروئی،غذائی و بهداشتی در استان
* کنترل موجودی دارو با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی
* نظارت بر درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروی تاریخ دار
* نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور
* نظارت بر نحوه گردآوری آمار مصرف داروهای مختلف در طی سال جهت بررسی بیماری های منطقه ای  و عمومی و گزارش به گروه های تحقیقی برای تحقیق علل شیوع بیماری ها در ارتباط با پیشگیری های لازم