مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل

♦ معرفي مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل:

 

   

 مدير امور دارو و مواد تحت کنترل:

  دكتر علی روحبخش

  تلفن:  38763949 -051        داخلی 9472

  پست الكترونيك: RoohbakhshA[at]mums.ac.ir

  *** رزومه دکتر علی روحبخش ***

 معاون :

  دكتر علی روحبخش

  تلفن : 38763949-051          داخلی 9475

  پست الکترونیک: RoohbakhshA[at]mums.ac.ir

 تماس با ما :

 پست الکترونیک :   fda.drug[at]mums.ac.ir    

 تلفن :       38763949-051
                 051-38049456

      

  ♦♦ ساختار سازمانی مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل: 

 


 ♦♦ قوانین و مقررات(آئین نامه ها/ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه/دستورالعمل ها و بخشنامه های داروئی)

 ♦♦ فهرست ها (داروخانه ها/شرکت ها و کارخانه های داروئی)

 ♦♦ اطلاعیه ها

 ♦♦ اطلاعیه های تغییر قیمت دارو

 ♦♦ سایت های مرتبط

 مدیریت امور دارو  از سال 1348 به صورت اداره مستقل کار خود را شروع نمود که در سال 1380 اداره نظارت بر مواد مخدر به آن ملحق گردید و تحت نام اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به فعالیت خود ادامه داد تا در مهرماه 1386 به سطح مدیریت ارتقاء پیدا کرد.

در حال حاضر مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد عهده دار وظایف زیر می باشد :

  1- نظارت بر تولید و توزیع دارو

  2- نظارت بر تامین و توزیع نیروی انسانی در واحدهای دارویی تابعه 

  3- نظارت و اجراء ضوابط تامین مراکز تولید ، نگهداری ، توزیع و عرضه دارو

  4- نظارت بر تامین و توزیع و عرضه الکل و داروهای مخدر

** بازديدكنندگان

امروز: 369
هفته جاری: 670
هفته‌ گذشته: 2575
ماه جاری: 6692
ماه گذشته: 15278