معاونت غذا و دارو> سایر واحدها


 ♦♦ معرفی سایر واحدهای معاونت غذا و دارو :


1  آموزش و بهسازی منابع انسانی
2  امور مالی
3  حراست
4  روابط عمومی
5  فناوری اطلاعات
6  وب سایت** بازديدكنندگان

امروز: 174
هفته جاری: 909
هفته‌ گذشته: 3749
ماه جاری: 11363
ماه گذشته: 17874