معاونت غذا و دارو> سایر واحدها


 ♦♦ معرفی سایر واحدهای معاونت غذا و دارو :


1  آموزش و بهسازی منابع انسانی
2  امور مالی
3  روابط عمومی
4  فناوری اطلاعات
5  کارگزینی
6  وب سایت** بازديدكنندگان

امروز: 96
هفته جاری: 2097
هفته‌ گذشته: 6072
ماه جاری: 15701
ماه گذشته: 23092