♦  معرفی مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :


 مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :                                  

 دکتر محمد ابراهیم شوشتری

 تلفن : 38780134-051        داخلی :  9484

 پست الکترونیک : ShoshtariME1[at]mums.ac.ir    

 معاون :                                                                              

 مهندس امیر نایب

 تلفن : 38049070-051       داخلی :  9070

 پست الکترونیک : nayebja1[at]mums.ac.ir

 تماس با ما :                        

 پست الکترونیک : VCR.MedEqp[at]mums.ac.ir

 تلفن : 38762841-051        داخلی :  9072-9070-9029-9723

 نمابر : 38762841-051

 ♦♦ ساختار و وظایف سازمانی:

 
  ♦♦ سایت های مرتبط ♦♦

  ♦♦ شرح وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی ♦♦

تاريخچه:

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1378با هدف مدیریت و نظارت بر خرید، نگهداری، تعمیرات، آموزش, اسقاط و ایمنی تجهیزات پزشکی واحدهای درمانی تاسیس گردید.

ماموريت:

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی حضوري فعال در فرآیند بهبود وضعیت تجهیزات پزشکی مراکز، نظارت بر اجرای اصولی و موثر کمیته‌های تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی دارد. همچنين آموزش و نظارت بر کاربری و نگهداری دستگاههای پزشکی جهت افزایش عمر مفید دستگاهها و بهره‌برداری صحیح از تجهیزات پزشکی نيز در حوزه اختيارات اين واحد مي باشد. از ديگر وظايف و اختيارات اين واحد برنامه‌ریزی و نظارت برعملیات نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاهها, ارائه دستورالعمل و راهکارهای لازم جهت مدیریت صحیح تجهیزات پزشکی و ... است.

از آنجا که کارکرد صحیح و قابل اعتماد تجهیزات پزشکی در حوزه فرآیندهای تشخیصی و فرآیندهای درمانی در ارتباط مستقیم با سلامت بیمار و کاربر دستگاه می‌باشد، اهمیت توجه به مقوله تجهیزات پزشکی به روشنی درک می‌گردد.

چشم‌انداز:

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی با مدیریت مؤثر و کارآمد فرآیندهای واحد ضمن استفاده بهینه از سرمایه، افزایش کارآیی دستگاه‌ها، ارائه خدمات حائز کیفیت درمانی و میزان هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد و صدمات ناشی از کارکرد تجهیزات را برای بیمار به حداقل می‌رساند.

 
                                                                  
 ♦♦ همکاران مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی:
                                                                   
نام و نام خانوادگی   حوزه فعالیت 
پست الکترونیک
محمدابراهیم شوشتری
مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی  shoshtariME1[at]mums.ac.ir
محمدرضا شاهرخی کارشناس فنی و بازرگانی

ShahrokhiMR[at]mums.ac.ir

امیر نایب کارشناس نظارت و ارزیابی- تولید

 nayebJA1[at]mums.ac.ir

مهدیه حشمدار راوری کارشناس نظارت و ارزیابی 
ravarim1[at]mums.ac.ir
هادی اکبری
 کارشناس نظارت و ارزیابی

akbarihd3[at]mums.ac.ir

ملیحه قمری
 کارشناس نظارت و ارزیابی

ghamarim3[at]mums.ac.ir

زهراسادت ارشادنیا
کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات  

ershadniaz1[at]mums.ac.ir

 
 
                                                                          
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** بازديدكنندگان

امروز: 417
هفته جاری: 718
هفته‌ گذشته: 2575
ماه جاری: 6740
ماه گذشته: 15278