اداره تحقیق و توسعه> مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC)

 

♦ معرفی مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم :

 

◊◊ مسئول واحد :
دکتر رویا جباری
◊◊ تلفن :

051-38761207    

داخلی :

◊◊ پست الکترونیک :  JabbariR[at]mums.ac.ir

مركز اطلاع رسانی داروها و سموم با عنوان (Iran Drug and Poison Information Center) Iran DPIC در بهمن ۱۳۷۵، در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افتتاح و از آن پس در سال 1379 در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده است.

** اهداف مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

1-كمك به ايجاد و حفظ امنيت دارویی دركشور

2-فرهنگ سازي و افزايش سطح آگاهي مردم در زمينه مصرف  صحيح دارو

3-آموزش نحوه پيشگيري از بروز مسموميت ها

4-آموزش تخصصي به گروه پزشكي در زمينه اطلاعات دارویی و كنترل مسموميت ها

** شماره های تماس   مرکز   DPIC

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم در ساعات 8 الی 20 با شماره تماس 190 یا 1490 به سوالات عموم مردم و همكاران گروه پزشكي اعم از متخصصین، داروسازان و پزشكان، در زمينه هاي مختلف اطلاعات دارویی و موارد مسمومیت پاسخ مي دهد.

** اطلاعات دارويي ارائه شده توسط DPIC :

 • -موارد مصرف
 • —-موارد عدم مصرف
 • -دوزاژ و نحوه مصرف
 • —-دسته دارويي و درماني
 • -مكانيسم اثر و فارماكولوژي
 • —-فارماكوكينتيك
 • —-مقايسه كارآيي دارو
 • —-مصرف در بارداري و شيردهي
 • -عوارض ناخواسته دارويي
 • —-موارد احتياط
 • —-موارد منع مصرف
 • —-اشكال دارويي
 • -تداخلات داروها با یکدیگر و مواد غذایی
 • -نام هاي تجارتي
 • —-ناسازگاري هاي دارويي
 •  -نحوه نگهداری داروها
 • —-درمان مسموميت
 • —-تنظيم دوزاژ در شرايط خاص

** اطلاعات سم شناسي و كنترل مسموميت ارائه شده توسط DPIC

 • +محدوده دوز سمي
 • +علايم و نشانه هاي مسموميت
 • +مكانيسم سميت زايي
 • +توكسيكوكنتيك
 • +اقدامات درماني Prehospital
 • +اقدامات درماني اورژانس
 • +روش هاي آلودگي زدايي
 • +آنتي دوت ها
 • +روش هاي حذف سم از بدن
 • +اقدامات تشخيصي
 • +آزمون هاي آزمايشگاهي پايش بيمار

شماره گویای 190 آماده پاسخگویی به سوالات دارویی

هفته پیشگیری از مسمومیت ها

فایل آموزشی هفته پیشگیری از مسمومیت ها

پیام های هفته پیشگیری از مسمومیت ها

فایل آموزشی توصیه های مرتبط با روزه داری و مصرف داروها

پیام های نحوه مصرف داروها در ماه مبارک رمضان

 دستورالعمل ها/کتابچه ها/پمفلت های آموزشی