اداره تحقیق و توسعه> واحد پژوهش

 

♦ معرفی واحد پژوهش :

 

◊◊ مسئول واحد :
دکتر رزیتا سالاری
◊◊ تلفن :

051-38049487    

داخلی : 9487

◊◊ پست الکترونیک :  SalariR1[at]mums.ac.ir

** شرح وظایف واحد:

-- برنامه ریزی، تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته پژوهشی معاونت غذا و دارو
-- توانمندسازی کارکنان حوزه معاونت غذا و دارو در زمینه مهارت های پژوهشی
-- برگزاری برنامه های آموزش بر مبنای پژوهش شامل سمینار، کارگاه و جلسات آموزشی جهت کارشناسان حوزه معاونت غذا و دارو
-- نيازسنجي و تدوین بانک اطلاعاتی عناوین پژوهش های کاربردی و تعیین اولویت های پژوهشی حوزه معاونت غذا و دارو
-- تصویب، حمایت و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی در حوزه معاونت غذا و دارو با همکاری کمیته علمی پژوهشی معاونت
-- تدوین و پیگیری اجرای نظام تشویق کارشناسان حوزه معاونت غذا و دارو و ایجاد تسهیلات در راستای انجام پژوهشهای کاربردی
-- تدوین و اجرایی نمودن تفاهم نامه های مشترک موثر و هدفمند با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده های مرتبط
-- همکاری بین بخشی با مراکزوموسسات فعال پژوهشی درزمینه غذاودارو وپیگیری اجرای طرح های مشترک پژوهشی با سایر سازمان ها (دانشکده ها،صنعت،پژوهشکده ها و ...)
-- پیگیری برگزاری همایش های علمی و کارگاههای آموزشی در راستای اهداف پژوهشی حوزه معاونت غذا و دارو
-- پیگیری کلیه امور مرتبط با فعالیت های پژوهشی حوزه معاونت غذا و دارو