اداره تحقیق و توسعه> مرکز ثبت عوارض ناخواسته دارویی(ADR)

 

♦ معرفی مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها :

 

◊◊ مسئول واحد :
دکتر رویا جباری
◊◊ تلفن :

051-38761207    

داخلی :

◊◊ پست الکترونیک :  JabbariR[at]mums.ac.ir

مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مرکز ملي در سطح کشور به جمع آوري و ثبت گزارش هاي عوارض دارويي مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکي مي پردازد. اين مرکز از سال ۱۳۷۷ به عنوان عضو کامل سازمان جهاني بهداشت در برنامه بين المللي پايش فرآورده هاي دارويي پذيرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و ساير کشورهاي عضو به تبادل اطلاعات در زمينه عوارض دارويي مي پردازد.

هدف از بررسي عوارض دارويي دريافت شده، کاهش مرگ و مير ناشي از عوارض دارويي و پيشگيري از وقوع آنها مي باشد. در بهمن ماه سال ۱۳۸۵، دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهای دارویی از سوی معاونت محترم غذا و دارو با تائید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی سراسر کشور ابلاغ گردید و کلیه مراکز ذیربط ملزم به گزارش عوارض و خطاهای دارویی مشاهده شده گردیدند.

** تعریف عارضه ناخواسته دارویی

براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از : هر نوع واکنش ناخواسته و زیان آور که در دوزهای معمول مورد استفاده برای پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری یا تغییر عملکرد فیزیولوژی رخ می دهد .

** اهداف عمده مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

1-شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.
2-تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده
3-شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ مي دهند
4-تخمين جنبه هاي كمي زيان هاي ناشي از مصرف داروها
5-تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي
6-پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری

** فعاليت هاي اصلي كه در مركز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها صورت مي گيرد  عبارتند از :

1-جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي
2-تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت، شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي
3-برگزاري جلسات علمي جهت افزايش آگاهي گروه پزشكي در ارتباط با عوارض ناخواسته دارويي
4-تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي در مراكز درماني ناشي از مصرف غير منطقي داروها و يا تداخلات دارويي

** چه مواردي را مي توان گزارش نمود؟

كليه عوارض مشكوك به مصرف فرآورده هاي درماني (از جمله داروها ، فرآورده هاي خوني، واكسن ها، مواد حاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشكي يا جراحي، ‌فرآورده هاي گياهي و محلول هاي لنز) و همچنین خطاهای دارویی قابل گزارش به اين مركز مي باشند.

جهت گزارش يك عارضه، اطمينان از وجود ارتباط قطعي ميان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروري نيست بلكه ترديد به ايجاد عارضه نيز قابل گزارش مي باشد. همچنين كليه عوارض مشاهده شده اعم از خفيف يا شديد، گذرا يا پايدار توسط اين مركز پذيرفته مي شود.

** چه افرادی باید عوارض ناخواسته را گزارش نمايند؟

کليه شاغلین حرف پزشکی، نظير: پزشکان عمومی، داروسازان ، دندانپزشکان، متخصصين رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی، پرستاران و ساير کارکنان حرف پزشکی (بخش دولتی و غیر دولتی) باید عوارض مشاهده شده را به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

** چه زمانی بايد گزارش نمود ؟

حتی الامکان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع يک عارضه يا اشتباه دارويی، مورد مشاهده شده را به اين مرکز گزارش نماييد، حتی اگر مدت زمان زيادی از وقوع آن عارضه سپری شده باشد.

به منظور پيشگيری از تکرار وقوع و نيز عواقب ناگوار ناشی از عوارض جدی و بر اساس دستورالعمل ثبت و گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارويی، تمامی موارد جدی عوارض و اشتباهات دارويی مشمول گزارش دهی فوری (طی ۲۴ ساعت از وقوع يا اطلاع از عارضه) می باشند. ارسال به موقع گزارشهای عوارض و اشتباهات دارويی به مرکز ADR ، اين مرکز را در شناسايی سريع مشکلات دارويی و در نهايت حفظ ايمنی بيماران ياری خواهد نمود.

توجه : در خصوص عوارض جدی مشکوک به مصرف فرآورده های دارویی، اطلاع تلفنی و ارسال نمابر، طی ۲۴ ساعت از وقوع عارضه (تلفن 88895208-۰21 و نمابر 88914744-۰21 ) و ارسال فرم زرد رنگ تکمیل شده طی ۴۸ ساعت از وقوع عارضه به مرکز ADR اجباری می باشد.

موارد جدی شامل: کلیه موارد منجر به مرگ یا تهدید کننده حیات، ناتوانی یا نقص عضو مشخص و دائمی، بستری شدن یا طولانی شدن زمان بستری در بیمارستان یا ناهنجاری های مادرزادی می باشند.

** چگونه مي توان عوارض دارويي را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوري گزارش هاي عوارض دارويي، فرم هاي زرد رنگي توسط اين مركز تهيه شده است كه در صورت تماس با اين مركز به تعداد لازم در اختيار كليه حرف پزشكي قرار خواهد گرفت. ثبت عوارض جانبی داروها از طریق راه های زیر امکان پذیر است :

1-قرار دادن فرم های تکمیل شده در باکس مخصوص ADR در بیمارستان ها و مراکز درمانی که توسط مسئول ADR بیمارستان جمع آوری و در اختیار مرکز قرار می گیرد.
2-ارسال فرم های تکمیل شده  به آدرس تهران- صندوق پستی: 1314715311  (هزينه پست قبلاً پرداخت شده است).
3-تماس با شماره تلفن های  1490 یا 190
4-ارسال گزارش عوارض جانبی از طریق سایت سازمان غذا و دارو به آدرس : http://fda.gov.ir/form_show/171

جمع آوری اين گزارش ها در مرکز ملی، مسئولين دارويی کشور را در مقايسه ميان داروهای مختلف کمک خواهد نمود . علاوه بر آن در صورت گزارش دهی مستمر توسط جامعه پزشکی ، افزايش ناگهانی در نوع يا ميزان بروز عوارض ناشی از يک فراورده به سرعت نمايان گشته ، قابل پيگيری و کشف علت خواهد بود .

** نحوه پر کردن فرم های ADR :

حداقل داده های لازم جهت گزارش شامل مشخصات بیمار، مشخصات گزارشگر، نام عارضه مشکوک و نام دارو/داروهای مشکوک به ایجاد عارضه یا خطای دارویی می باشد.

دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهای دارویی

 دستورالعمل گزارش عوارض دارویی در بیمارستان ها

 کارت ADR1

کارت ADR2

گزارش دهی ADR

فایل های ADR