مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي> آزمايشگاه آشامیدنی ها-عرقیات

♦♦ آزمايشگاه آشامیدنی ها و عرقیات:


محصولات مورد آزمون:

انواع نوشابه هاي گازدار- نوشابه هاي بدون گاز ميوه اي- انواع آب ميوه- انواع کنستانتره- آب آشاميدني- انواع عرقيات- آبليمو- آبغوره و سرکه

ویژگی های فيزيکوشيميايي محصولات مورد آزمون 

 دستگاه هاي مستقر در آزمايشگاه :

 

نام دستگاه

نام كامل لاتين دستگاه

مارك دستگاه

كشور سازنده

هدايت سنج

conductograph

Metrohm  مدل 712

آلمان

گرم خانه

Oven

Memert

آلمان

 pH  متر

PH meter

Metrohm مدل 744

آلمان

ترازوي ديجيتال

Balance

AND مدل GF400

ژاپن

هم زن مغناطيسي

Stirrer

 Metrohm stirrer

آلمان

گرم خانه

Oven

Memert

آلمان

دستگاه يون کروماتوگرافي شامل

 

 

 

اتو سمپلر

Autosampler

Waters 717

آمريکا

دتکتور هدايت سنج

Conductivity Detector

Waters 432

آمريکا

 

Binary HPLC Pum

Waters 1525

آمريکا

هدايت سنج

Conductometer

Metrohm 644