مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي> آزمايشگاه شیر-فرآورده های لبنی

♦♦ آزمايشگاه شیر و فرآورده های لبنی:


محصولات مورد آزمون:

انواع شير (پاستوريزه ‍، استريليزه ، طعم دار) – انواع ماست ( تازه ، چكيده)- انواع كره(گياهي ، حيواني)- انواع خامه(پاستوريزه،استريليزه)- انواع پنير( آب نمكي، Uf، خامه اي ، پروسس، پيتزا) – دوغ – انواع كشك(خشك ، مايع، مايع صنعتي) – انواع بستني - انواع شير خشك - پودر آب پنير - پودر پنير.

ویژگی های فيزيکوشيميايي محصولات مورد آزمون 

 دستگاه هاي مستقر در آزمايشگاه :

 

نام دستگاه

نام كامل لاتين دستگاه

مارك دستگاه

كشور سازنده

سانتريفوژ

Centrifuge

Funke gerber

آلمان

لاكتواستار

Lactostar

Funke gerber

آلمان

بن ماري

 

Memert

آلمان

PH متر

PH meter

Metrohm مدل 10691.0020

آلمان

ترازوي ديجيتال

Balance

AND مدل HR-202

ژاپن

هم زن مغناطيسي

Stirrer

Ira- combimag مدل Reu

 

گرم خانه

Oven 0-200

 

 

گرم خانه

Oven 220

Memert مدل U15

آلمان