مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي> آزمايشگاه میکروبی

♦♦ آزمايشگاه میکروبی:


محصولات مورد آزمون: کليه محصولات مورد آزمون در آزمايشگاههاي شيمي، بجز نمک و روغن

ویژگی های فيزيکوشيميايي محصولات مورد آزمون 

 دستگاه هاي مستقر در آزمايشگاه :

 

نام دستگاه

نام كامل لاتين دستگاه

مارك دستگاه

كشور سازنده

ترازو

Blance

AND-FX3000

ژاپن

هموژنايزر

Hemogenaizer

Interscience-Bagmixer400

فرانسه

اتوکلاو

Autoclave

Fision-AADO46

انگليس

آون

Oven

Memert

آلمان

آون

Balance

Gallen-Hot box

 

آب خالص ساز

 

ELGA-VHQ-11-MKB

سوئيس

ظرف شوي آزمايشگاهي

 

Lancer

انگليس

انکوباتور 110 ليتري

Incubator

Memert-INB-500

آلمان

انکوباتور 110 ليتري

Incubator

Memert-INB-500

آلمان

بن ماري سرولوژي

 

Memert-WB-22

آلمان

آون دو درب

Oven

Memert

آلمان

کلد انکوباتور

Cold incubator

Aqua-FKS-1802

آلمان

ميکروسکوپ دو چشمي

Microscop

Olympus-CH3ORF200

آلمان

کلني کانتر ژربر

Colony counter

Colony star

آلمان

ميکروسکوپ ويدئو سيستم

 

Nikon-ECLIPS-E400

ژاپن

الايزا ريدر

Eliza reader

Biotek-ELX800

آمريکا

الايزا واشر

 

Biotek-ELX50/8

آمريکا

هود ميکروبي هپ کلاس 2

 

انديشه پرداز

ايران

هود ميکروبي هپ کلاس 1

 

انديشه پرداز

ايران