مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي> آزمايشگاه فرآورده های قندی

♦♦ آزمايشگاه فرآورده های قندی:


محصولات مورد آزمون:

 قند و شکر- بن بن و تافي- عسل- انواع مرباجات- مارمالاد و گز

ویژگی های فيزيکوشيميايي محصولات مورد آزمون 

 دستگاه هاي مستقر در آزمايشگاه :

 

نام دستگاه

نام كامل لاتين دستگاه

مارك دستگاه

كشور سازنده

اسپکترومتر

Spectrophotometer

Cecil

 

پمپ

Pump

DOA-V130-BN

 

ترازوي ديجيتال

Balance

AND مدل GF 400

ژاپن

رفرکتومتر

Refractometer

Atago

ژاپن

پلاريمتر

Plarimeter

B+S

انگلستان

هم زن مغناطيسي

Stirrer

 Metrohm stirrer

آلمان

گرم خانه

Oven

Memert

آلمان