مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی> معرفی کارشناسان

 ♦♦♦ معرفی کارشناسان


ردیف نام و نام خانوادگی گروه تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 خانم مهندس رضائیان
معاون اداره 38761183 9068
2 آقای مهندس مقدادی
مسئول واحد فنی و نظارت 
38049051 9051
3 خانم مهندس مشیری صدور پروانه ها- سامانه جامع مديريت غذا 
38761183 9069
4 خانم مهندس شعرباف  صدور پروانه ها
38761183  9068 
5 خانم مهندس عبدالهی صدور پروانه ها 38761183  
6 آقای مهندس رام صدور پروانه ها 38049048 9048
7 آقای مهندس اکرامی صدور پروانه ها 38761183 9068
8 خانم مهندس صفائی صدور پروانه ها 38795045  
9 خانم مهندس احمدزاده  آمار‌و‌برنامه ريزي- نشان ایمنی و سلامت– گواهی حلال  
38761183  
10 خانم مهندس فقیه نیا   محصولات آردی و قندی  38049054  
11 خانم مهندس فرزانه شهرکی    محصولات آردی و قندی  38049054  
12 آقای مهندس عليرضا شهرکی    کمپوت و کنسرو- نوشیدنی ها-عرقیات-شوری-ترشی 38763910   
13 آقای مهندس حسامی    کمپوت و کنسرو 38763910   
14  آقای مهندس رجوئی  محصولات آردی و قندی 38763923   
15  آقای مهندس نیک پویان   محصولات آردی و نان 38763923   
16  آقای مهندس صابر نبات و آبنات
38763923
 
17  آقای مهندس سلیمانی   سردخانه ها 38049066  
18 خانم مهندس قدری بسته بندی چاي-زعفران 38049057 9057
19 خانم مهندس ميرشاهي بسته بندی خشکبار-ادویه-حبوبات 38049057 9057
20 خانم مهندس ژیانی آموزش- شکایات 38761587 9057
21 خانم مهندس صاحب نسق مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده11-قاچاق کالا
38763907   
22 آقای مهندس کاظمی صادرات و واردات  38763907  9049 
23 آقای مهندس حدادان  فرآورده های گوشتی و حجیم شده  38797259   
24 آقای مهندس حاجی امیری  فرآورده های لبنی-سبزی سالاد-نمک-عضو کمیته‌فنی‌و‌قانونی 
38761178   
25 آقای مهندس طباطبایی فرآورده های لبنی 38761178  
26 آقای دکتر پروین  آرایشی و بهداشتی-ظروف بسته بندی 
 38798620  
27 آقای دکتر دانای باغکی  آرایشی و بهداشتی-ظروف بسته بندی
 38798620  
28 خانم دکتر اکبری
آرایشی و بهداشتی-ظروف بسته بندی
38798620   
29 خانم دکتر حاج زاده   آرایشی و بهداشتی-ظروف بسته بندی
38798620   
30 خانم دکتر دلاوری
آرایشی و بهداشتی-ظروف بسته بندی 38798620   
31 خانم مهندس حریری
اطلاع رسانی غذا-سامانه جامع مدیریت غذا
 38798620 9063
32 خانم کاشفی   مسئول دفتر   38780563  9017
33 خانم خیاط باشی   تحريرات- آمار 38049055  9055
34 خانم ابریشمی   تحريرات   38049056 9056
35 آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتي  37634008-12