مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی> اطلاعیه ها-سال 94 و ما قبل:

 

♦♦ اطلاعیه ها - سال 1394 و ما قبل:


 ** اطلاعیه ها - اسفند 1394
** اطلاعیه ها - بهمن 1394
* مستندات لازم جهت طرح نشانگرهای رنگی تغذیه ای
* نمایشگاه معرفی دستاوردهای حلال (حوزه فرآورده های سلامت )
*  تفاهم نامه تعیین دستمزد مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت استان خراسان رضوی
*  تسهیلات تبلیغاتی جهت شرکت های دارای نشان ایمنی و سلامت
*  آخرین تجدید نظرهای مصوب انواع روغن خوراکی
*  نشانگرهای رنگی تغذیه ای محصولات وارداتی
*  مهلت تکمیل چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی PRPs
*  نام صحیح ثبت شده سازمان غذا ودارو
*  آرم صحیح ثبت شده سازمان غذا ودارو
*  الزامات کنترل کیفی و ایمنی قوطی فلزی
*  مدارک لازم جهت حلیت فرآورده های تولیدی،وارداتی و ماده اولیه
*  مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو
*  ممنوعیت پودر تالک در فرآورده های پودری کودکان
*  ثبت مشخصات واحدهای تولیدی و مسئولین فنی در سامانه مدیریت اطلاعات سازمان
*  الزام درج نام کالا به همراه طبقه مربوطه در گواهی ثبت علامت تجاری
*  اصلاح گواهی ثبت نام یا علامت تجاری واحد تولیدی
*  چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی PRPs واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی
 *  چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی PRPs واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی 
*  فهرست شماره استانداردهای غذایی
♦♦♦  اطلاعیه ها ( سایت قدیم )