معاونت غذا و دارو> دانلود برنامه های موبایل کاتالوگ الکترونیک و کنترل اصالت :

 


♦♦ دانلود برنامه رهگیری،ردیابی و کنترل اصالت :


*

دانلود برنامه ANDROID

* دانلود برنامه WINDOWS PHONE
* دانلود برنامه IOS