معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد کارگزینی

 

♦♦ معرفی واحد کارگزینی :


 

◊◊ مسئول واحد :
قاسم مایان
◊◊ تلفن :

051-38795035

داخلی : 9040

◊◊ پست الکترونیک :  MayanOGH1[at]mums.ac.ir