برنامه آموزشي داروياران


معاونت غذا و دارو -> صفحه اصلی -> آموزش دارویاران
 
                                                                                           برنامه آموزشي داروياران

    
  
93/11/02
جزوه دوره بازآموزی سوء مصرف داروها. دریافت
 
93/09/29
جزوه دوره داروهای قلبی ، عروقی . دریافت

 


93/08/29

93/08/21
همکاران محترم تکنسین دارو 

دوره داروهای بیمارستانی در تاریخ 22/8/93(در تالار آمفی تئاتر دانشکده داروسازی )و28/8/93در محل شهرک دانش و سلامت (سالن اجتماعات معاونت درمان )برگزار می گردد

                                          
 
 
                                                                                                                             همکاران محترم تکنسین دارو 

                                           
                                                                       دوره داروهای بیمارستانی در تاریخ 22/8/93  و  28/8/93در محل شهرک دانش و سلامت برگزار می گردد.
 
                                                                   دوره ضمن خدمت داروشناسی (1) در تاریخ 27/6/93  از ساعت 8الی 13در سالن معاونت درمان برگزار می گردد.
                                                                                                                         جزوه داروهای ضدتشنج
                                                                                                                                                                 جزوه داروهای ضدجنون
                                                                                                                                                                 جزوه لیتیم کربنات
                                                                                                                                                                 جزوه آنتی پارکینسون
 
 
کلاس (آنتی پارازیتها)  در تاریخ  93/6/5  در محل ساختمان مرکزی دانشگاه سالن معاونت درمان در ساعت 11الی13 برگزار می شود

                                                                                                دریافت  جزوه آموزشی داروهای ضد انگل
 
  همکاران محترم دارویار  
 
             تولید مواد اولیه دارویی 2     لینک یک  و لینک دو
 
 
 
 
 
  خانم بتول خاتمی نیا رابط آموزشی درمدیریت دارو تعین شده اند شما می توانید سوالات خود را با ایشان با شماره تلفن داخلی 1671 در شهرک دانش و سلامت مطرح فرمایید.