آزمایشگاه بسته بندی

 

 مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي > آزمايشگاه بسته بندی

 
♦♦ آزمايشگاه بسته بندی :

محصولات مورد آزمون :
1- پلاستیکها(پلیمرها)ی مورد استفاده بسته بندی مواد غذایی
 •      شناسایی پلیمرها ، استاندارد 7185: راهنمای آنالیز و شناسایی پلیمرها
 •      آزمون های مهاجرت کل ، استاندارد EN-1186
 •      کیفیت بسته بندی ها ، استاندارد  11548:کیفیت چندلایه ها در بسته بندی تک نفره مواد غذایی و ویژگی ها و روش های آزمون
 •      آزمون های Extraction: مرجع کتاب CFR
2- قوطی های فلزی جهت بسته بندی مواد غذایی : 
 •     استاندارد 2509  :   لاکهای مصرفی در ظروف مواد غذایی روش های آزمون
 •     استاندارد 2327  :  روش های آزمون ظروف فلزی غیرقابل نفوذ برای نگهداری مواد غذایی 
 •     استاندارد 1881  :  ظروف غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی
3- آزمون های کاغذ و مقوا :
 •     استاندارد   10687 :  جعبه مقوایی مواد خوراکی- ویژگی های شیمیایی و روش های آزمون
 •     استاندارد   3341   :  جعبه مقوایی مواد خوراکی - ویژگی ها و روش های آزمون
 •     استاندارد  441     :  جرم پایه کاغذ و مقوا
 •     استاندارد 3728    :  روش تعیین میزان کلریدهای محلول در آب موجود در انواع خمیر کاغذ و مقوا و ...
 •     استاندارد 1119    :  باقیمانده (خاکستر) احتراق کاغذ ، مقوا و ...
 •     استاندارد 3568    :  روش تعیین PH  محلول استخراجی از کاغذ و مقوا و ...
4- آزمون های شیشه جهت بسته بندی مواد غذایی :
 •    استاندارد 1409 : ظروف شیشه ای مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی - ویژگی ها 

 

 
 دستگاههاي مستقر در آزمايشگاه :

 

نام دستگاه

نام كامل لاتين دستگاه

مارك دستگاه

میکرومتردوخت

Micrometer

Microtoyo

میکرومتر

Micrometer

Microtoyo

آون

Oven

Memert

دستگاه دوخت پایی

   

ضخامت سنج سوزنی برای ورق های فلزی

 

Guanglu

ضخامت سنج مسطح برای پلاستیک ها

   

کولیس

   

هیتر مگنت

   

ترازو سه صفر

 

 

سل های مهاجرت