انعقاد تفاهم نامه ارتقاء کیفی‌و‌کمی خدمات در معاونت‌های غذا‌و‌داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 9 کشوری

به منظور افزایش ارتقاء کیفی و کمی خدمات در حوزه های معاونت های غذا‌و‌داروی دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه 9 کشوری، تفاهم نامه ای 15 ماده ای میان معاون وزیر و رئیس سازمان غذاودارو، روسای این دانشگاه/دانشکده ها منعقد گردید.

معاون غذا‌وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه نشست دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۹ کشوری که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان غذا‌و‌دارو، روسا و معاونان غذا‌و‌داروی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، نیشابور، گناباد، سبزوار، تربت جام و تربت حیدریه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد،اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه ۱5 ماده ای برخی تعهدات را روسای دانشگاه ها/دانشکده ها و بخشی را سازمان غذا و دارو از نظر تامین اعتبارات جهت توسعه کار دنبال می کنند.

دکتر محمدرضا صابری، ابراز داشت: توسعه کار در چند جهت از جمله برون سپاری بیشتر  به منظور تسهیل امور برای مردم و ارباب رجوع، ارتقای کیفیت نظارت بر دارو در حوزه بیمارستانی، ارتقای بخش داروخانه بیمارستان ها و بخش خدمات مراقبت های دارویی از جمله مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه در بخش مراقبت دارویی اقدامات مختلفی از جمله کنترل مصرف منطقی دارو، تنظیم دوز دارو و مشاوره دارویی انجام می شود اظهار داشت: در این تفاهم نامه مقرر شد که برای بیمارستان های بیش از ۳۰۰ تخت خواب در شهر مشهد و یک بیمارستان در هر کدام از دانشگاه های قطب؛ بخش خدمات مراقبت دارویی با حمایت سازمان ایجاد شود.

معاون غذا‌و‌داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، درآمدهای دارویی و ملزومات پزشکی بیمارستان تفکیک و صرفا جهت سندهای مربوط به همین موضوع پرداخت تا بدهی های بیمارستان ها به شرکت های دارو و تجهیزات قدری کمتر گردد.

دکتر صابری تاکید کرد: مفاد این تفاهم نامه بسیار راه گشا و در صورت عملیاتی شدن، در حوزه های نظارتی،تامین و ارتقای کیفیت،آینده بهتری برای دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه ۹ کشوری به ارمغان خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه استان های خراسان بزرگ یکی از قطب های صنایع غذایی در کشور به شمار می رود اظهار داشت: تولید کنندگان این استان سهم مناسبی در داخل کشور و صادرات مواد غذایی دارند؛ که این امر نشان می دهد کیفیت مواد غذای تولیدی در استان استاندارد بسیار بالایی دارد و در کشور پذیرفته شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز داشت:در حوزه تجهیزات مصرفی پزشکی بحث جدی قاچاق به هیچ عنوان وجود ندارد و در حال حاضر ۹۰ درصد کالاها قاچاق نیستند و برنامه های نظارتی این دانشگاه در کنار دقت صنف به شکلی است که اجازه این اتفاق را نمی دهد.

دکتر صابری تاکید کرد: در حوزه کنترل و آزمایش تجهیزات مواد غذایی دارو و... تجهیزات بسیار خوبی را در اختیار داریم به نحوی که بالغ بر ۹۰ درصد آزمایشات را  بدون مشکل خاصی انجام می دهیم.

وی در پایان افزود: در این راستا بیشترین ظرفیت آزمایشگاه های همکار در سطح استان را نیز دارا و بزرگترین آن ها در کشور هستیم به نحوی که در برخی آزمایشگاه ها به ادعای صاحبان آن در سطح منطقه اول هستیم.

 

روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 279
هفته جاری: 2266
هفته‌ گذشته: 4237
ماه جاری: 11144
ماه گذشته: 20878