اجرای طرح ساماندهی حضور کارشناسان شرکت های خصوصی تجهیزات پزشکی در اتاق عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

 

طرح ساماندهی حضور کارشناسان شرکت های خصوصی تجهیزات پزشکی بعنوان کمک جراح در اتاق عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرایی شد.

دکتر علیرضا عطاران،رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه، ضمن اشاره به نظارت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر نحوه حضور کارشناسان شرکت های خصوصی تجهیزات پزشکی در اتاق عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بعنوان کمک جراح در اعمال جراحی که نیاز به ایمپلنت گذاری دارد،گفت: در راستای مصوبات چهل و ششمین نشست کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول نظام سلامت دانشگاه که با حضور ریاست و معاونان دانشگاه،رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاودارو برگزار گردید،شیوه نامه "نحوه حضور کارشناسان شرکت های خصوصی تجهیزات پزشکی در اتاق عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بعنوان کمک جراح در اعمال جراحی که نیاز به ایمپلنت گذاری دارند با مشارکت کارشناسان معاونت های غذاودارو،درمان دانشگاه و همچنین سرپرستاران اتاق عمل های بیمارستان های دولتی و غیردولتی تدوین و ابلاغ گردید.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان شرکت های خصوصی تجهیزات پزشکی جهت حضور در اتاق عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بایستی مجوزهای لازم و تائیدیه احراز صلاحیت را از معاونت های غذاودارو،درمان دانشگاه اخذ نمایند.

دکتر عطاران افزود: پس از تائید صلاحیت شرکت و تقبل مسئولیت کلیه عواقب حوادث حین کار و همچنین پرداخت حقوق و مزایای حضور در بیمارستان ها توسط شرکت، مدارک تحصیلی،صلاحیت های اخلاقی،تجربه،صحت و سلامتی و ... کارشناسان معرفی شده بررسی کارشناسی و در صورت تائید معاونت های غذاودارو و درمان دانشگاه،مجوز صدور کارت فعالیت توسط شرکت جهت کارشناسان معرفی شده داده خواهد شد.

رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه در پایان یادآور شد: برخورد قانونی توسط معاونت غذاوداروی دانشگاه با فعالیت کارشناسان و شرکت هایی که فاقد مجوزهای لازم باشند،صورت خواهد پذیرفت و از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 218
هفته جاری: 1264
هفته‌ گذشته: 3838
ماه جاری: 13261
ماه گذشته: 21038