بررسی تعداد 1521 عدد درخواست صدور مجوزهای بهداشتی در معاونت غذا‌و‌دارو

در6ماهه اول سال 95 تعداد 1521 عدد پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی معاونت غذا‌و‌داروی دانشگاه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده،مدیر نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذاوداروی دانشگاه ضمن اشاره به برگزاری جلسات کمیته فنی و قانونی این معاونت گفت: به منظور بررسی و صدور پروانه های بهداشتی ساخت اقلام مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و‌در راستای دستورالعمل اجرایی ساخت،ورود مواد‌غذایی،آشامیدنی،آرایشی‌و بهداشتی، در 6ماهه اول سال جاری، تعداد10جلسه کمیته فنی و قانونی معاونت غذاوداروی دانشگاه با حضور معاون غذا‌‌و‌دارو،مدیر نظارت بر مواد‌‌غذایی،آرایشی‌و‌بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه،جمعی از کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد‌‌غذایی،آرایشی‌و‌بهداشتی معاونت‌های غذ‌او‌داروی دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی مشهد،بیرجند،نیشابور،تربت حیدریه،گناباد،مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو، تعدادی از اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت،نمایندگانی از واحدهای تولیدی و مسئولان فنی برگزار که طی این سلسله جلسات، تعداد 1521 عدد پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

دکتر اسماعیل زاده خاطر نشان کرد: تعداد 1521 عدد پروانه بررسی شده در کمیته فنی و قانونی معاونت غذاوداروی دانشگاه،شامل 1217 مورد پروانه ساخت، 143 مورد پروانه بهره برداری و 161 مورد پروانه مسئول فنی بوده است.  

شایان ذکر است:کمیته فنی و قانونی به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص صدور،تعلیق و ابطال پروانه های بهداشتی تولید،نگهداری،ورود مواد و فرآورده های غذایی،آشامیدنی،آرایشی‌و‌بهداشتی و همچنین مشورت، همکاری فنی درخصوص ضوابط و دستورالعمل های اجرایی مربوط به مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی‌و‌بهداشتی، مکمل های غذایی و رژیمی تشکیل شده است.

گفتنی است:جلسه کمیته فنی و قانونی معاونت غذ‌او‌داروی دانشگاه ، هر هفته با حضور اعضا این کمیته در معاونت غذا‌و‌دارو برگزار می شود.  


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

** بازديدكنندگان

امروز: 91
هفته جاری: 556
هفته‌ گذشته: 3987
ماه جاری: 13420
ماه گذشته: 20878