حضور مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در معاونت غذا و دارو

در اولین سفر استانی مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به همراه جمعی از مدیران آن اداره کل،نشست صمیمانه ای با حضور معاون غذا و دارو،رئیس و کارشناسان اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه در محل این معاونت برگزار شد.  

در این نشست، دکتر محمود بیگلر، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، بر اجرای دقیق و پیگیری اهداف طرح تحول نظام سلامت در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی تاکید کرد.

وی اجرای جدی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان ها، اصلاح و تصویب چارت سازمانی ادارات تجهیزات و ملزومات پزشکی استان ها، پیگیری رفع کمبود نیروی مهندس پزشکی در بیمارستان ها براساس هر صد تخت بیمارستانی یکنفر، حمایت از تولیدات داخلی، ادامه و فراخوان مجدد ملزومات پزشکی جهت کاهش قیمت ها، تامین کلیه ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران در بیمارستان های خصوصی و ... را از مهمترین اهداف و برنامه های خود در راستای طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.

شایان ذکر است، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو هیات همراه، از معاونت غذا و داروی دانشگاه و تعدادی واحد تولیدی در استان بازدید بعمل آورد.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

** بازديدكنندگان

امروز: 47
هفته جاری: 1598
هفته‌ گذشته: 3170
ماه جاری: 9186
ماه گذشته: 18296