برگزاري نهمین نشست کارگروه ساماندهی موادغذایی در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه

نهمین نشست کارگروه ساماندهی مواد غذایی با حضور معاون بهداشتی،معاون غذا و دارو و مدیران و کارشناسان هر دو معاونت درمحل معاونت غذا و دارو برگزار شد.

نهمین جلسه کارگروه ساماندهی مواد غذایی با حضور معاون بهداشتی،مدیر بهداشت محیط و حرفه ای و کارشناسان مربوطه،معاون غذا و دارو و مدیران و کارشناسان حوزه معاونت غذا و دارو در محل دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.

در ابتدای جلسه ، معاون غذا و دارو ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور معاون بهداشتی،مدیران و کارشناسان هر دو معاونت ،هدف تشکیل کارگروه ساماندهی مواد غذایی را همکاری خوب دو معاونت جهت ارائه سرویس بهتر در راستای سلامتی و حفظ کرامت مردم عنوان کرد.

مدیر نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی در خصوص اخذ گواهی دوره بهداشت عمومی گفت : نظر به اینکه واحدهای صنفی دوره های آموزشی بهداشت عمومی را می گذرانند ولی در کارخانجات تولید مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی این مقوله انجام نمی شود ،طبق آیین نامه و قوانین مربوط به تولیدکنندگان مواد غذایی ، مقرر گردید کلیه افرادی که مستقیم با تولید مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی در ارتباط هستند باید آموزشهای لازم را دیده و موظف به اخذ گواهی دوره بهداشت عمومی می باشند.

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده با اشاره به ساماندهی مراکز عرضه مواد غذایی، یادآور شد: نظر به تدوین آیین نامه ساماندهی مراکز پخش بزرگ توسط وزارت بهداشت و درمان ، کارشناسان حوزه غذا معاونت غذا و دارو، کلیه مراجعان را جهت اخذ مجوزهای لازم به معاونت بهداشتی هدایت نمایند.

در پایان نهمین نشست کارگروه ساماندهی موادغذایی، دکتر صابري در خصوص افزايش دامنه نظارت بر واحدهاي توليدي وارتقاء سطح بهداشتي این واحدها خاطر نشان کرد: به منظور افزايش دامنه نظارت بر واحدهاي توليدي وارتقاء سطح بهداشتي آنها پس از برگزاري دوره آموزشي تخصصي جهت تعدادي از کارشناسان مجرب  بهداشت محيط ،بعضی از فعالیت های حوزه مديريت نظارت بر مواد غذایی از قبيل بررسي حضور مسئول فني ، فعال بودن آزمايشگاه کنترل کيفي واحدهاي توليدي ، شرايط بهداشتي سالن توليد و انبارها و... به کارشناسان بهداشت محيط در مراکز بهداشتي سپرده شود وساير کنترلها و نظارتهاي تخصصي توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو اعمال گردد. 

 روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

** بازديدكنندگان

امروز: 14
هفته جاری: 749
هفته‌ گذشته: 3750
ماه جاری: 11204
ماه گذشته: 17874