برگزاری نشست آموزشی اعضا کمیته های فرعی نیاز سنجی معاونت غذا و دارو
نشست توجیهی آموزشی اعضاء کمیته های فرعی نیاز سنجی حوزه های معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار شد. در این نشست که با حضور کارشناسان گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه و اعضاء کمیته های فرعی نیاز سنجی حوزه های معاونت غذا و دارو برگزار شد، در خصوص موضوعاتی چون : چگونگی طراحی نیاز سنجی های سال 95 ، تشکیل کارگروههای تخصصی ، احصاء شرح وظایف پستهای سازمانی ، تعیین نیازهای آموزشی ، اواویت بندی دوره ها، تدوین طرح درس و برگزاری دوره ها بحث و تبادل نظر گردید.نشست آموزشی اعضا کمیته های فرعی نیاز سنجی معاونت غذا و دارو ، با پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات مطرح شده پایان پذیرفت و مقرر گردید ، با توجه به دستورالعمل های ابلاغی و شرح وظایف مشاغل نسبت به تدوین و طراحی دوره های آموزشی کارکنان در هر حوزه، اقدام شود

روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

** بازديدكنندگان

امروز: 22
هفته جاری: 757
هفته‌ گذشته: 3750
ماه جاری: 11212
ماه گذشته: 17874