فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت 

اعلام فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروها با احتمال سوء مصرف در راستای موضوع بند (الف) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه سال 1393 

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده، مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه با تاکید بر امر خطیر و مهم حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و اهمیت نقش تبلیغات در این زمینه گفت: جهت پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را بهمراه دارد ، فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروها با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.

وی تصریح کرد: تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط  این کارگروه تعیین و اعلام می‎شود از سوی کلیه رسانه‎ها ممنوع است.

*** فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت ***


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

** بازديدكنندگان

امروز: 438
هفته جاری: 2994
هفته‌ گذشته: 3268
ماه جاری: 9701
ماه گذشته: 17874