آغاز به کار کنگره بين المللي کيفيت،ايمني،تجويزو مصرف منطقي دارو در مشهد

 کنگره بين المللي کيفيت،ايمني،تجويز و مصرف منطقي دارو به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد آغاز به کار کرد.

کنگره بين المللي کيفيت،ايمني،تجويزومصرف منطقي دارو با سخنرانی رئیس، دبیراجرایی وهمچنین دبیرعلمی   این کنگره و با حضور بيش از 400 نفر از متخصصین،پزشکان،داروسازان و حرفه های وابسته به پزشکی از سراسر کشور در محورهای کارآزمایی بالینی، ایمنی تجویز و مصرف دارو ، ارزیابی تجویز و مصرف دارو، اقتصاد تجویز دارو ، فارماکوکینتیک بالینی، اپیدمیولوژی تجویز و مصرف دارو ، فارماکوویژیلانس ، درمانهای دارویی جدید بیماریها آغاز به کار کرد.

دکتر محمدرضا صابری،معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد و دبير اجرايي کنگره بين المللي کيفيت، ايمني، تجويز و مصرف منطقي دارو اظهار داشت: ترویج و تبلیغ فرهنگ منطقی کردن مصرف دارو ، اصلاح رفتار تجویزهای دارویی پزشکان از مهم ترين اهداف  کنگره مزبور به شمار مي رود.

وی خاطر نشان کرد: مصرف بالا و تجويزهای غير منطقي دارو،‌ همچنين مصرف خودسرانه از چالش هاي مهم حوزه دارویی کشور به شمار رفته که منجر به بار اقتصادي بالایی شده است.

دکتر محمدرضا صابری با تاکيد بر اينکه برگزاري اين کنگره ،بازتابي از توانمندي های دانشگاه علوم پزشکي مشهد در زمينه تجویز و مصرف منطقی دارو خواهد بود عنوان کرد: در کنگره حاضر تلاش خواهد شد آخرین دستاوردهای حوزه ایمنی ، کیفیت در تجویز و مصرف داروها ارایه و مورد بررسی قرار گیرد.

دکترامیرهوشنگ محمدپور،دبير علمي کنگره بين المللي کيفيت،ايمني،تجويز و مصرف منطقي دارو نيز با بیان اینکه تمامی کارگاه های آموزشی کنگره دارای امتیاز آموزش مداوم خواهد بود،تصريح کرد:‌در مدت زمان برگزاري اين کنگره، 4 کارگاه تخصصي با عناوین: کاربرد مطالعات بازده سلامت و فارماکواکونومی ، تنظیم دوزاژ داروها در نارسایی کبدی مکانیسم های تداخلات دارویی بر اساس یافته های بالینی وکارگاه تخصصی داروسازی بیمارستانی و 6 کارگاه عمومی با عناوین: تجویز منطقی دارو در بیماریهای تنفسی ، تجویز منطقی دارو در بیماریهای قلب و عروق ، تجویز منطقی دارو دربرخی بیماریهای عفونی ، تجویز منطقی دارو در بیماریهای شایع روانپزشکی ، تجویز منطقی دارو در بیماریهای شایع پوستی و تجویز منطقی دارو در بیماریهای زنان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: از ميان مقالات رسيده به اين کنگره، 148 مقاله پذيرفته شده که در طول سه روز  برگزاري کنگره  10 عنوان به صورت سخنراني و بقيه در قالب پوستر ارائه مي شود.

در این کنگره،دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو، دکتر فاطمه سلیمانی به ایراد سخنانی در زمینه سیاست های کشوری کیفیت، ایمنی و تجویز ومصرف منطقی دارو پرداخت.

شایان ذکر است، کنگره بين المللي کيفيت،ايمني،تجويز و مصرف منطقي دارو در محل هتل پردیسان مشهد، 13 آبان ماه آغاز به کار و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

 روابط عمومي معاونت غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

کنگره بين المللي کيفيت،ايمني،تجويزو مصرف منطقي دارو  

** بازديدكنندگان

امروز: 443
هفته جاری: 2999
هفته‌ گذشته: 3268
ماه جاری: 9706
ماه گذشته: 17874