دوره آموزشی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی خراسان رضوی

دوره آموزشی تجهیزات پزشکی-مراکز درمانی مشهد برگزاری دوره آموزشی تجهیزات وملزومات پزشکی مراکز درمانی خراسان رضوی 

 دوره آموزشی تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان های غیر دانشگاهی خراسان رضوی در معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گردید.

دوره آموزشی مذکور با حضور معاون غذا و دارو،ریاست و کارشناسان اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیران اجرایی،مسئولین فنی ملزومات مصرفی ومسئولین کارپردازی بیمارستانهای خصوصی،خیریه،نظامی،انتظامی،تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد خراسان رضوی به مدت 3 ساعت در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

دکتر محمدرضا صابری با اشاره به ابعاد مختلف اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی ، این دوره آموزشی را پیش زمینه اجرای تجربیات موفق طرح تحول نظام سلامت دانسته و خواستار همکاری همه بیمارستانهای غیردانشگاهی در زمینه اصلاح روالهای گذشته ارایه خدمات ، اصلاح فرایندها وهمچنین همکاری در زمینه نظارت برکیفیت بیش از پیش تجهیزات وملزومات پزشکی مورداستفاده بانازلترین مبلغ ممکن جهت بیماران وبیمارستانهای مذکورگردید .

دکتر علیرضا عطاران ضمن ارایه تجربیات موفق اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دانشگاهی استان خراسان رضوی ، اهداف برگزاری این دوره را : آشنایی با سایت اداره کل تجهیزات پزشکی ، نحوه شناسایی ملزومات طبی سالم و ایمن ، برندها و عرضه کنندگان دارای مجوز ، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق ، آشنایی با ضوابط پیش فاکتور و فاکتورهای صادره توسط واحدهای عرضه کننده ، معرفی نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات پزشکی (PMQ  ) برای استفاده در بیمارستانهای مذکور ، برنامه های آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال جاری ، معرفی و تبیین فرم گزارش حوادث ناگوار ناشی از کاربرد ملزومات طبی توسط اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی عنوان کرد.


  روابط عمومي معاونت غذا و دارو

   دانشگاه علوم پزشکي مشهد


دوره آموزشی تجهیزات پزشکی-مراکز درمانی خراسان رضوی

** بازديدكنندگان

امروز: 353
هفته جاری: 2909
هفته‌ گذشته: 3268
ماه جاری: 9616
ماه گذشته: 17874