انجام بیش از دو هزار بازدید از داروخانه های سطح شهر مقدس مشهد

 

طی 9 ماهه سال 96 بیش از دو هزار بازدید از داروخانه های سطح شهر مقدس مشهد،صورت پذیرفت.

در راستای برگزاری سلسله جلسات کمیسیون قانونی ماده20 امور داروخانه ها و توزیع با حضور معاون غذاودارو، مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذاودارو، نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی؛انجمن داروسازان؛داروسازان آزاد و ... به میزبانی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تعداد 277 موضوع طی 14 جلسه در 9 ماهه سال 96 مصوب گردید.

دکتر عباس اخگری،معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به الزام ثبت اطلاعات داروخانه ها در سامانه HIX وزارت بهداشت،گفت: 742 باب داروخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سامانه HIX وزارت بهداشت،اطلاعات خود را ثبت که از این تعداد، 569 باب داروخانه در سطح شهر مقدس مشهد و 62 باب آن ها بصورت شبانه روزی در این شهر فعالیت می نمایند.

معاون غذاوداروی دانشگاه،خاطر نشان کرد: حدود 2323 بازدید از داروخانه های سطح شهر مقدس مشهد در 9 ماهه سال 96 انجام که طی این بازدیدها،360مورد تخلف؛گزارش که از این تعداد؛ 99 مورد عدم حضور مسوول فنی و 30 مورد داروهای قاچاق و خارج از فهرست بوده است.

وی افزود: طی بررسی های موارد تخلف؛ 135 مورد تذکر کتبی به داروخانه ها ، 43 مورد طرح در کمیسیون و از نتایج طرح در کمیسیون؛ 25 مورد تعلیق صلاحیت فنی مسئولین فنی داروخانه ها، 2 مورد قطع سهمیه داروئی، 6 مورد تعلیق قراردادهای سازمان های بیمه گر، 12 مورد ارجاع به مراجع قضائی صورت پذیرفته است.

دکتر اخگری در خصوص مداخله گران در درمان نیز  اظهار داشت: حدود 22 مورد برخورد با عطاری ها و مداخله گران در درمان و از این تعداد؛ 20 مورد ارجاع به مراجع قضائی انجام شده است.

معاون غذاوداروی دانشگاه در پایان،بیان داشت: دبیرخانه کمیسیون قانونی ماده20 امور داروخانه ها و توزیع در معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده دریافت نظرات و پیشنهادات در حوزه های داروخانه ها، شرکت های توزیعی،کارخانجات داروسازی و همچنین پیگیری جهت برخورد قانونی با مداخله گران در امر دارو و درمان بیماران می باشد.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 385
هفته جاری: 686
هفته‌ گذشته: 2575
ماه جاری: 6708
ماه گذشته: 15278