انجام 298 بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

 طی سه ماهه سوم سال 96؛تعداد 298 بازدید با همکاری معاونت های غذاودارو و درمان دانشگاه،اداره بهزیستی از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛بعمل آمده است.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه با اشاره به اینکه واحد داروهای مخدر و الکل تحت نظارت معاونت غذاودارو فعالیت می کند،گفت: واحد داروهای مخدر و الکل وظیفه تدارک و توزیع داروهای مخدر را جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد، بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج عهده دار می باشد.

دکتر محمد ابراهیم شوشتری افزود: مراکز درمان سوء مصرف موادی که از معاونت درمان مجوز دریافت داروهای مخدر را دارا هستند، مطابق سهمیه مجاز تعیین شده توسط کمیسیون ماده 31 دانشگاه جهت دریافت سهمیه داروی خود به واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذاودارو مراجعه و نظر به اینکه داروهای مذکور از دسته داروهای تحت کنترل محسوب می شود لذا توزیع و مصرف آن ها تحت نظارت مستقیم  معاونت غذاوداروی دانشگاه صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: طی سه ماهه سوم سال 96،تعداد 298 بازدید با همکاری معاونت های غذاودارو و درمان دانشگاه،اداره بهزیستی از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه بعمل آمده که طی این بازدیدها؛ 45 مورد تذکر کتبی، 28 مورد ارجاع به کمیسیون ماده 31 دانشگاه، 8 مورد لغو مجوز، 10 مورد کسر سهمیه دارویی؛ صورت پذیرفته است.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه یادآور شد: به منظور انجام غیرحضوری فرآیند ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر، مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ملزم به ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر از طریق سامانه رایورز این دانشگاه بوده و صرفا به منظور تحویل پوکه و دریافت دارو، مراجعه حضوری به معاونت غذاوداروی دانشگاه خواهند داشت و سایر فرآیندها بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های مذکور انجام خواهد شد. 

دکتر شوشتری افزود: تعداد 67 درمانگاه،بیمارستان و دانشکده های تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین به طور میانگین تعداد 148 بیمار صعب العلاج در  هر ماه با نسخه پزشک متخصص از واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذاوداروی دانشگاه دارو دریافت می کنند.

شایان ذکر است: کمیسیون ماده 31 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگانی از معاونت های غذاودارو و درمان دانشگاه، شوراء هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،اداره بهزیستی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،برگزار و تاکنون تعداد 813 مجوز فعالیت جهت مراکز خصوصی و دولتی درمان سوء مصرف مواد توسط این کمیسیون طبق پروتکل ها و دستورالعمل های وزارتی صادر که از این تعداد در حال حاضر تعداد 724 مرکز در حال فعالیت هستند.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 390
هفته جاری: 691
هفته‌ گذشته: 2575
ماه جاری: 6713
ماه گذشته: 15278