برگزاری بیستمین جلسه کمیته فنی و قانونی در معاونت غذا‌و‌دارو 

بیستمین جلسه کمیته فنی و قانونی معاونت غذا‌و‌داروی دانشگاه با بررسی تعداد 248 پرونده،برگزار گردید.

به منظور بررسی و صدور پروانه های بهداشتی ساخت اقلام مشمول قانون مواد خوراکی؛آشامیدنی و‌ در راستای دستورالعمل اجرایی ساخت،ورود مواد‌غذایی؛آشامیدنی؛آرایشی‌و بهداشتی، بیستمین جلسه کمیته فنی و قانونی معاونت غذاوداروی دانشگاه با حضور معاون غذا‌‌و‌دارو، مدیر و جمعی از کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد‌‌غذایی؛آرایشی‌ و ‌بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل موادغذایی؛آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو، تعدادی از اعضا هیات علمی دانشگاه، نمایندگانی از واحدهای تولیدی و مسئولان فنی و ... برگزار گردید.

شایان ذکر است: جلسات کمیته فنی و قانونی معاونت غذ‌او‌داروی دانشگاه، هر هفته با حضور اعضاء این کمیته تشکیل و در بیستمین جلسه این کمیته تعداد 248 پرونده؛ شامل 167 مورد پروانه ساخت، 41 مورد پروانه بهره برداری و 40 مورد پروانه مسئول فنی؛ مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.  


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 373
هفته جاری: 674
هفته‌ گذشته: 2575
ماه جاری: 6696
ماه گذشته: 15278