انتصاب معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،منصوب شد.

دکتر محمد رضا دارابی؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی،دکتر عباس اخگری را به عنوان معاون غذا و داروی این دانشگاه منصوب کرد.

در این حکم آمده است: انتظار می رود با انجام برنامه ریزی مناسب و کارآمد و استفاده از توان کارشناسی موجود و بهره گیری از آراء صاحبنظران و فرهیختگان در شناسایی موانع و تنگناها اقدام نموده و با مد نظر قراردادن قوانین بالادستی بویژه قانون برنامه ششم توسعه و تعامل مناسب و سازنده با سایر حوزه های مرتبط درون و برون دانشگاهی در راستای ارتقاء کیفی و کمی کنترل و نظارت بر تولیدات،واردات،نگهداری و توزیع دارو؛غذا؛تجهیزات پزشکی؛فرآورده های آرایشی و بهداشتی، نهایت تلاش خود را معمول و در بهبود شاخص های سلامت با محوریت گام بردارید.

همکاری با شرکت های داروسازی و مرکز رشد فرآورده های دارویی جهت ورود هر چه بیشتر محصولات تولید داخل به بازار در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی،ساماندهی ونظارت بر توزیع داروها و بطور خاص تقویت سیستم تائید دارو در جهت کاهش کمبودها و ارائه بهینه خدمات مرتبط،حرکت به سوی استفاده از روش های نوین در امور اجرایی و نظارتی با استفاده از فناوری اطلاعات جهت الکترونیکی کردن فرآیندها خصوصا توسعه و بکارگیری نسخه نویسی الکترونیکی،تلاش برای بهبود نظارت بر کیفیت مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی در تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سایر دستگاه های مرتبط،هماهنگی کامل و همکاری با اجزا موثر و مرتبط در امر دارو در دانشگاه بخصوص در حوزه بهداشت،درمان،دانشکده داروسازی با هدف مکانیزه شدن فرآیندها و بهبود ارائه خدمات دارویی و ورود موثرتر آن به چرخه سلامت،تمرکز به بهبود ارائه خدمات دارویی و تجهیزات مصرفی در بیمارستان ها با مکانیزه و تک دوز شدن توزیع،تکمیل و بکارگیری دارونامه در بیمارستان ها با هدف کلی منطقی سازی مصرف داروها در سطح بیمارستان ها،منطقی کردن مصرف داروها و تقویت کمیته مربوطه در تعامل و همکاری نزدیک با دانشکده پزشکی ،دانشکده داروسازی و سازمان نظام پزشکی از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.

شایان ذکر است: دکتر عباس اخگری؛عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد که معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،معاون آموزشی دانشکده داروسازی اهواز،مدیر دپارتمان داروسازی واحد بین الملل اروند،مدیر داروخانه آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز،مدیر اجرایی مجله علمی دانشکده داروسازی اهواز،عضو مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه جندی شاپور اهواز و ... را در کارنامه خدمتی خود دارد.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 467
هفته جاری: 2330
هفته‌ گذشته: 3452
ماه جاری: 9651
ماه گذشته: 13810