تدوین استاندارد  غذای حلال در " اسمیک" 

 

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،برگزار شد ضمن تاکید بر اهمیت موضوع حلال بویژه در بعد اقتصادی آن،گفت: با توجه به گستردگی مسافرت ها؛ مهاجرت ها؛ حضور مسلمان در کشورهای مختلف جهان، تامین غذای حلال همواره به عنوان یک دغدغه مهم برای آنان به شمار رفته و این نیاز تا بدان حد احساس شده که کشورهای غیر اسلامی هم در صدد رفع آن بر آمدند که این امر بیش از همه ناشی از جاذبه های اقتصادی حوزه تجارت حلال است.

 وحید مرندی مقدم در خصوص عضویت جمهوری اسلامی ایران در مركز استاندارد و اندازه شناسی كشورهاى عضو سازمان همكاری هاى اسلامى« اسمیک»، اظهار داشت: در سال 2011 استاندارد غذای حلال تدوین و سه سال این موضوع با مذاهب مختلف اسلامی پیگیری تا موضوعات آن بگونه ای باشد که مورد قبول علما و بزرگان مذاهب هشتگانه اسلامی و فتاوای آنها باشد و با تدوین این استاندارد در اسمیک همه مذاهب هشتگانه مسلمان می توانند بدون دغدغه از محصولات تولید شده در کشورهای مختلف استفاده کنند.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به تشکیل شورای سیاستگذاری حلال و ایجاد کمیته های فقهی؛ استانداردسازی؛ تجارت؛ فناوری و پژوهش، امیدواریم با هم افزایی و همکاری بین وزارتخانه های عضو این شورا و با حضور فعال تر در صنعت فرآورده های حلال، ایران هم بتواند از منافع اقتصادی و تجاری آن بهرمنده شود.

 وحید مرندی با بیان اینکه پتانسیل های قابل توجهی در کشور برای ورود به عرصه تجارت جهانی فرآورده های حلال وجود دارد، تاکید کرد: این قابلیت ها بگونه ای است که چنانچه در جهت درست و هدفمند بکار گرفته شود، می تواند جایگزینی جهت تجارت فرآورده های نفتی محسوب گردد.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 376
هفته جاری: 677
هفته‌ گذشته: 2575
ماه جاری: 6699
ماه گذشته: 15278