اجرایی شدن تشکیلات و ساختارسازمانی مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی

 

تشکیلات و ساختار سازمانی مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی در معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اجرا درآمد.

در راستای جاری سازی تشکیلات و ساختار جدید سازمانی معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی،اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی به مدیریت ارزیابی و نظارت ملزومات و تجهیزات پزشکی ارتقا یافت.

دکتر علیرضا عطاران،مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از منفک شدن بحث نظارت،ارزیابی،نیازسنجی،توزیع،امور نگهداشت و کالیبراسیون،کنترل کیفی دوره ای و مستمر تجهیزات سرمایه ای درکلیه مراکز درمانی از حوزه عملکرد این مدیریت خبر داد.

وی ضمن اشاره به ساختارجدید مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه؛ نظارت، ارزیابی، کنترل نحوه تولید تجهیزات سرمایه ای و ملزومات مصرفی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، آموزش مسئولین فنی؛کارشناسان مهندسی پزشکی ؛اعضا اتحادیه، انجام کلیه امور مربوط به ملزومات مصرفی پزشکی از جمله نیازسنجی؛توزیع؛خرید متمرکز؛امور نگهداشت وکنترل و ردیابی عوارض ناخواسته ناشی از مصرف در کلیه مراکز درمانی دولتی،خصوصی،خیریه،نظامی و انتظامی، صدور پروانه تمدید ساخت برخی از ملزومات پزشکی و همچنین نظارت بر شرکت ها و اصناف عرضه و توزیع کننده ملزومات و تجهیزات سرمایه ای پزشکی و ... را از مهمترین وظایف نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه برشمرد.روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد** بازديدكنندگان

امروز: 307
هفته جاری: 2294
هفته‌ گذشته: 4237
ماه جاری: 11172
ماه گذشته: 20878