تشریح دستاوردها،سیاست ها،تشدید نظارت ها،پایش و پالایش برچسب گذاری ها در دوازدهمین نشست کمیته مشاورین استانی

 

در دوازدهمین نشست کمیته مشاورین استانی مناطق یازده گانه معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تشریح دستاوردها،سیاست ها،دستورالعمل ها،تشدید نظارت ها،پایش و پالایش برچسب گذاری ها پرداخته شد.

در راستای برنامه عملیاتی سازمان غذاودارو؛ارتقاء شاخص های ایمنی و سلامت،دوازدهمین نشست کمیته مشاورین استانی مناطق یازده گانه معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی؛آرایشی و بهداشتی، مدیر کل راهبری؛پایش و امور استان ها و جمعی از مدیران؛مسوولان؛کارشناسان سازمان غذاودارو ، مدیران نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

دکتر محمدرضا صابری،معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن خیر مقدم به مدعوین،درخصوص برنامه های عملیاتی سازمان غذاودارو مبنی بر کاهش مصرف اسیدهای چرب ترانس در روغن های مصرفی؛محصولات غذایی و کاهش مصرف نمک ، تشدید نظارت ها ، یکسان سازی اجرا دستورالعمل ها در دانشگاه های علوم پزشکی ، طرح پایش باقیمانده سموم و دفع آفات نباتی و ... بیاناتی ایراد کرد.

وی ضمن اشاره به برگزاری اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال،آذر ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در راستای انتخاب و معرفی شهر مقدس مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 ، لزوم گسترش فرهنگ محصولات حلال در گستره ملی،منطقه ای و نظر به انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین معاون وزیر و رئیس سازمان غذاودارو و روسای دانشگاه های کلان منطقه 9 آمایشی، اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال با محورهای شریعت و فرآورده های حلال ، پژوهش؛فناوری و فرآورده های حلال ، اقتصاد فرآورده های حلال، آذر ماه سال جاری به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار مي شود.

مدیر کل راهبری،پایش و امور استان های سازمان غذاودارو خاطر نشان کرد: ادارات کل سازمان غذاودارو،معاونت های غذاوداروی سراسر کشور که اخیرا هم با تفویض اختیارت زیادی از سوی سازمان مواجه شده اند؛ﮔﺮﭼﻪ بعنوان ﺟﺰئی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ به هرحال ﺑﺎﯾﺪ درکنار اﺟﺰاي دﯾﮕﺮ سیستم ﻗﺮار ﮔﯿﺮند.

مهندس عباس مهدیزاده با اشاره به ضرورت وجود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ به دلیل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي و آرﻣﺎنﻫای ﺳﺎزﻣﺎن غذا و دارو یادآور شد: ﭼﻨﯿﻦ امکانی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ؛ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر؛ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ را به ارمغان می آورد.

دکتر بهروز جنت،مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی؛آرایشی و بهداشتی سازمان غذاودارو،مهمترین اقدامات عملی سازمان غذاودارو در راستای ارتقاء شاخص های ایمنی و سلامت جامعه را تشدید نظارت بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های غذایی؛آرایشی و بهداشتی عنوان و اظهار داشت: از آنجا که ایمنی و سالم بودن فرآورده های خوارکی و آشامیدنی در ارتباط با تندرستی و سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است لذا باید تهیه و توزیع مواد اولیه و محصولات اعم از داخلی و خارجی نیز از نقطه نظر کیفی و بهداشتی تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرند.

دکتر بهروز جنت با بیان اینکه تلاش می کنیم جوهره نظام فناور محور را که گسترش عدالت است ملکه تشکیلات سازمان غذاودارو کنیم افزود: مردم به اعتبار نظارت های این سازمان است که فرآورده های سلامت محور را مصرف می کنند لذا  نظارت بر تمامی کالاهای دارای مصرف انسانی اعم از دارو،مکمل،تجهیزات و ملزومات پزشکی،فرآورده های طبیعی،آرایشی و بهداشتی که برعهده سازمان غذاودارو نهاده شده باید تشدید یابد.

شایان ذکر است در دوازدهمین نشست کمیته مشاورین استانی در خصوص سیاست های کلی سازمان غذاودارو،دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی و سایر ضوابط،سامانه TTAC و بازرسی،پایش و پالایش برچسب گذاری و .... بحث و تبادل نظر گردید.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد** بازديدكنندگان

امروز: 384
هفته جاری: 2940
هفته‌ گذشته: 3268
ماه جاری: 9647
ماه گذشته: 17874