برگزاری دوره آموزشی بهبود و ارتقای فرآیندها در معاونت غذا و دارو

 

دوره آموزشی بهبود و ارتقای فرآیندها با حضور کارشناسان حوزه های معاونت غذاوداروی دانشگاه طی چهار روز برگزار شد.

در راستای تدوین فرآیندهای حوزه های معاونت غذاودارو و به منظور ارتقا این فرآیندها، دوره آموزشی بهبود و ارتقای فرآیندها با هدف توانمندسازی و آشنایی کارشناسان حوزه های این معاونت با روش های ارتقای فرآیندها  طی چهار روز برگزار شد.

در این دوره آموزشی در خصوص مواردی چون: آشنایی با مفاهیم فرآیندها، آشنایی با مفاهیم رویکرد فرآیندی ( مدیریت مبتنی بر فرآیندها )، آشنایی با نحوه مدلسازی( مستندسازی فرآیندها )، آشنایی با نحوه پایش فرآیندها،  آشنایی با روش های بهبود فرآیند، آشنایی با تکنیک FOCUS PDCA و ... بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شایان ذکر است: در دوره آموزشی بهبود و ارتقای فرآیندها،کارشناسان هر مدیریت بصورت گروهی نسبت به پیاده سازی تکنیک های بیان شده در خصوص فرآیندهای حوزه خود اقدام نمودند.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 177
هفته جاری: 912
هفته‌ گذشته: 3749
ماه جاری: 11366
ماه گذشته: 17874