برگزاری تعداد پانزده جلسه بررسی نحوه عملکرد شرکت های توزیع دارو طی سال 95 

 

تعداد پانزده جلسه بررسی نحوه عملکرد شرکت های توزیع دارو طی سال 95 به همت معاونت غذاوداروی دانشگاه برگزار گردید.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذاودارو گفت: در راستای یکی از برنامه های عملیاتی مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مبنی بر بررسی عملکرد شرکت های توزیعی،تعداد پانزده جلسه طی سال 95 با حضور معاونان غذاودارو،مدیران دارو معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 کشوری،جمعی از نمایندگان شرکت های توزیع دارو به میزبانی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

دکتر محمد ابراهیم شوشتری خاطر نشان کرد: طی سلسله جلسات برگزار شده در خصوص عملکرد سال 95 شرکت های مذکور،SMF شرکت، فهرست سبد کالا، فهرست مشتریان، میزان ورود دارو، نحوه تامین و توزیع دارو،کمبودهای دارویی، داروهای ریکال و مرجوعی و .....  بحث و تبادل نظر گردید.

وی افزود: طی سلسله جلسات برگزار شده در سال 95 نحوه عملکرد تعداد بیست شرکت مورد بررسی و ارشادات لازم صورت پذیرفت.

 

روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 374
هفته جاری: 2930
هفته‌ گذشته: 3268
ماه جاری: 9637
ماه گذشته: 17874