اهم اقدامات اجرایی اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاودارو در سال 95  

اقدامات اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه در سال 95 اجرایی شد.   

در راستای تحقق اهداف برنامه تحول نظام سلامت و اقتصاد مقاومتی، رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به برنامه های این اداره در سال جاری، تمدید و صدور پروانه ساخت اولین مورد از ملزومات پزشکی استان ، اجرای طرح مپینگ بانک اطلاعاتی ملزومات پزشکی در بانک اطلاعاتیHIS  بیمارستان های تابعه دانشگاه ، انجام طرح PMS  (ارزیابی فنی ملزومات پزشکی در عرصه) برای اولین بار در استان جهت 113 مورد ملزومات پزشکی ، ساماندهی؛صدور صلاحیت فنی و تایید شرایط حضور کارشناسان بخش خصوصی در اتاق عمل بیمارستان ها و در همین راستا صدور 70 کارت شناسایی ، اخذ مجوز و تفویض اختیار صدور تمدید پروانه ساخت بعضی از اقلام ملزومات پزشکی ، 60 مورد نظارت بر عملکرد توزیع و عرضه کنندگان؛شرکت ها؛اصناف تجهیزات و ملزومات پزشکی ، تدوین شرح وظایف مسئولین فنی شرکت های توزیع ملزومات پزشکی ، 70 مورد بررسی اسناد و فاکتورهای خرید بیمارستان ها در ستاد دانشگاه خارج از برنامه بازدید بیمارستان ها ، 4 مورد هماهنگی و همکاری با مراجع ذیصلاح قضایی؛حقوقی؛نظارتی در خصوص ملزومات پزشکی و شرکت در جلسات کمیسیون ماده 11 ، برگزاری ده دوره کد دار آموزشی ملزومات و تجهیزات سرمایه ای به میزان 2465 نفر ساعت جهت کارشناسان تجهیزات پزشکی و مسئولین فنی ملزومات پزشکی بیمارستان های دولتی؛خصوصی؛خیریه؛نظامی و انتظامی استان های خراسان رضوی و دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 کشوری ، 6 مورد کارشناسی پرونده های شکایت ارسالی از تعزیرات حکومتی ، 51 مورد رسیدگی به شکایات موردی ، 42 مورد پیگیری طرح شناسنامه دارکردن؛ ثبت نام اصناف و توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی استان در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی ، 15 مورد بازدید از کارخانه ها وکارگاه های تولیدی ملزومات پزشکی ، 2 مورد پیگیری و تشکیل جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی ، 3 مورد تشکیل جلسات هماهنگی و مشاوره با انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی استان ، برگزاری چهارجلسه با روساء وکارشناسان ادارات تجهیزات پزشکی معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 کشوری ، 15 مورد شرکت در جلسات مشورتی و آموزشی اداره کل تجهیزات پزشکی ، 40 مورد بازدید و ثبت در سامانه توزیع کنندگان ملزومات پزشکی و مسئولین فنی ، 43 مورد بازدیدهای نظارتی دوره ای از وضعیت خرید؛مصرف؛انبارش ملزومات پزشکی مراکز درمانی تابعه دانشگاه و ... را از جمله اقدامات اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاودارو در سال 95 برشمرد.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 381
هفته جاری: 2937
هفته‌ گذشته: 3268
ماه جاری: 9644
ماه گذشته: 17874