بررسی تعداد 3137729 نسخه در 6 ماهه اول سال 95 توسط کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی داروی معاونت غذاودارو

 

در 6 ماهه اول سال 95 تعداد 3137729 نسخه توسط کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی داروی معاونت غذاوداروی دانشگاه بررسی شد.

دکتر محمدرضا صابری،معاون غذاوداروی دانشگاه گفت: کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو با هدف بررسی نسخ و عملکرد پزشکان، تعداد بیست و چهار جلسه در سال 95 با حضور اعضاء این کمیته شامل پزشکان متخصص، جمعی از هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ... در محل سازمان نظام پزشکی برگزار که طی این جلسات، تعداد هفتاد و پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. 

وی خاطر نشان کرد: وظایف این کمیته در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات دارویی و درمانی،ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو،کمک به برنامه های ارتقاء سلامت و ...  می باشد و جلسات این کمیته هر دو هفته یک بار برگزار می گردد.

معاون غذاوداروی دانشگاه با اشاره به آمار عملکرد کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو در 6 ماهه اول سال 95،اهم این شاخص ها را بدین شرح اعلام کرد :

مجموع تعداد نسخه بررسی شده : 3137729

میانگین اقلام نسخه : 2/8

درصد بیماران دریافت کننده داروی تزریقی : 34 درصد

درصد بیماران دریافت کننده آنتی میکروبیال : 35 درصد

درصد بیماران دریافت کننده کورتیکواستروییدها : 16 درصد

اولین داروی تجویز شده از نظر درصد بیماران دریافت کننده : آمپول دگزامتازون


 روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

** بازديدكنندگان

امروز: 162
هفته جاری: 897
هفته‌ گذشته: 3749
ماه جاری: 11351
ماه گذشته: 17874