تقدیر معاون غذاودارو از اعضاء کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو 

 

مراسم تقدیر و تشکر معاون غذاوداروی دانشگاه از اعضاء کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو به میزبانی معاونت غذاودارو برگزار شد.

کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو با هدف بررسی نسخ و عملکرد پزشکان ، تعداد بیست و چهار جلسه در سال 95 با حضور اعضاء این کمیته شامل پزشکان متخصص، جمعی از هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ... در محل سازمان نظام پزشکی برگزار که طی این جلسات، تعداد هفتاد و پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. 

وظایف این کمیته  در راستای  ارتقاء کیفیت ارائه خدمات دارویی و درمانی،ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو،کمک به برنامه های ارتقاء سلامت و ...  می باشد و جلسات این کمیته هر دو هفته یک بار برگزار می گردد.

در این مراسم،دکتر محمدرضا صابری، معاون غذاوداروی دانشگاه ضمن تقدیر از عملکرد اعضاء کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو در سال 95، به بیان توضیحاتی در خصوص نرم افزار نسخه پرداز، شاخص های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تجویز داروها و ... پرداخت.

شایان ذکر است: در پایان این مراسم، دکتر محمد رضا صابری با اهداء لوح و هدایا از همکاری و مشارکت اعضاء کمیته علمی تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو در راستای ارتقای سلامت جامعه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

 

روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد** بازديدكنندگان

امروز: 242
هفته جاری: 977
هفته‌ گذشته: 3749
ماه جاری: 11431
ماه گذشته: 17874